Pinyin Tutor Demo
  Register your class
  

Introduction

  Introduction
  Reasons to Learn
  Usage worldwide
  

Spelling Rules

  Pinyin Basics
  Fake Initials
  Treatment of ü
  Vowel Shortening 
  Tone Mark Rules
  

Pronunciation

  Tone Sandhi
  Pronunciation Guide
  Alphabet and Sounds
  

Applications of Pinyin

  Dictionary Lookup
  Computer Input
  

Pinyin Charts

Traditional Chart 

Modernized Charts:
  Syllables Without Glides
  Syllables With Glide i
  Syllables With Glide u
  Syllables With Glide ü

Traditional Pinyin Chart in IPA

IPA   a ɑʊ an ɑŋ ʊŋ ɤ ei ən əŋ i, z̩, ʐ̩ ja jɑʊ joʊ jɛn in jɑŋ jʊŋ u wa waɪ weɪ wan wən wɑŋ y ɥœ ɥɛn yn
  Pinyin a ai ao an ang ou ong e ei en eng i ia iao ie

iu
(iou)

ian in iang ing iong u ua uo uai ui
(uei)
wan un
(uen)
uang ü üe üan ün
a ɑʊ an ɑŋ ʊŋ ɤ ei ən əŋ yi ja yɑʊ joʊ jɛn in jɑŋ jʊŋ wu wa waɪ wei wan wən wɑŋ y ɥœ ɥɛn yn
p
b pa paɪ pɑʊ pan pɑŋ poʊ pʊŋ pei pən pəŋ pi pja pjɑʊ pjɛ pjoʊ pjɛn pin piɑŋ piŋ pjʊŋ pu pwa pwɔ pwaɪ pweɪ pwan pwən pwɑŋ py pɥœ pɥɛn pyn

p pʰa pʰaɪ pʰɑʊ pʰan pʰɑŋ pʰoʊ pʰʊŋ pʰɤ pʰei pʰən pʰəŋ pʰi pʰja pʰjɑʊ pʰjɛ pʰjoʊ pʰjɛn pʰin pʰiɑŋ pʰiŋ pʰjʊŋ pʰu pʰwa pʰwɔ pʰwaɪ pʰweɪ pʰwan pʰwən pʰwɑŋ pʰy pʰɥœ pʰɥɛn pʰyn
m
m ma maɪ mɑʊ man mɑŋ moʊ mʊŋ mei mən məŋ mi mja mjɑʊ mjɛ mjoʊ mjɛn min miɑŋ miŋ mjʊŋ mu mwa mwɔ mwaɪ mweɪ mwan mwən mwɑŋ my mɥœ mɥɛn myn
f
f fa faɪ fɑʊ fan fɑŋ foʊ fʊŋ fei fən fəŋ fi fja fjɑʊ fjɛ fjoʊ fjɛn fin fiɑŋ fiŋ fjʊŋ fu fwa fwɔ fwaɪ fweɪ fwan fwən fwɑŋ fy fɥœ fɥɛn fyn
t
d ta taɪ tɑʊ tan tɑŋ toʊ tʊŋ tei tən təŋ ti tja tjɑʊ tjɛ tjoʊ tjɛn tin tiɑŋ tiŋ tjʊŋ tu twa twɔ twaɪ tweɪ twan twən twɑŋ ty tɥœ tɥɛn tyn

t tʰa tʰaɪ tʰɑʊ tʰan tʰɑŋ tʰoʊ tʰʊŋ tʰɤ tʰei tʰən tʰəŋ tʰi tʰja tʰjɑʊ tʰjɛ tʰjoʊ tʰjɛn tʰin tʰiɑŋ tʰiŋ tʰjʊŋ tʰu tʰwa tʰwɔ tʰwaɪ tʰweɪ tʰwan tʰwən tʰwɑŋ tʰy tʰɥœ tʰɥɛn tʰyn
n
n na naɪ nɑʊ nan nɑŋ noʊ nʊŋ nei nən nəŋ ni nja njɑʊ njɛ njoʊ njɛn nin niɑŋ niŋ njʊŋ nu nwa nwɔ nwaɪ nweɪ nwan nwən nwɑŋ ny nɥœ nɥɛn nyn
l
l la laɪ lɑʊ lan lɑŋ loʊ lʊŋ lei lən ləŋ li lja ljɑʊ ljɛ ljoʊ ljɛn lin liɑŋ liŋ ljʊŋ lu lwa lwɔ lwaɪ lweɪ lwan lwən lwɑŋ ly lɥœ lɥɛn lyn
k
g ka kaɪ kɑʊ kan kɑŋ koʊ kʊŋ kei kən kəŋ ki kja kjɑʊ kjɛ kjoʊ kjɛn kin kiɑŋ kiŋ kjʊŋ ku kwa kwɔ kwaɪ kweɪ kwan kwən kwɑŋ ky kɥœ kɥɛn kyn

k kʰa kʰaɪ kʰɑʊ kʰan kʰɑŋ kʰoʊ kʰʊŋ kʰɤ kʰei kʰən kʰəŋ kʰi kʰja kʰjɑʊ kʰjɛ kʰjoʊ kʰjɛn kʰin kʰiɑŋ kʰiŋ kʰjʊŋ kʰu kʰwa kʰwɔ kʰwaɪ kʰweɪ kʰwan kʰwən kʰwɑŋ kʰy kʰɥœ kʰɥɛn kʰyn
x
h xa xaɪ xɑʊ xan xɑŋ xoʊ xʊŋ xei xən xəŋ xi xja xjɑʊ xjɛ xjoʊ xjɛn xin xiɑŋ xiŋ xjʊŋ xu xwa xwɔ xwaɪ xweɪ xwan xwən xwɑŋ xy xɥœ xɥɛn xyn

j tɕa tɕaɪ tɕɑʊ tɕan tɕɑŋ tɕoʊ tɕʊŋ tɕɤ tɕei tɕən tɕəŋ tɕi tɕja tɕjɑʊ tɕjɛ tɕjoʊ tɕjɛn tɕin tɕiɑŋ tɕiŋ tɕjʊŋ tɕu tɕwa tɕwɔ tɕwaɪ tɕweɪ tɕwan tɕwən tɕwɑŋ tɕy tɕɥœ tɕɥɛn tɕyn
tɕʰ
q tɕʰa tɕʰaɪ tɕʰɑʊ tɕʰan tɕʰɑŋ tɕʰoʊ tɕʰʊŋ tɕʰɤ tɕʰei tɕʰən tɕʰəŋ tɕʰi tɕʰja tɕʰjɑʊ tɕʰjɛ tɕʰjoʊ tɕʰjɛn tɕʰin tɕʰiɑŋ tɕʰiŋ tɕʰjʊŋ tɕʰu tɕʰwa tɕʰwɔ tɕʰwaɪ tɕʰweɪ tɕʰwan tɕʰwən tɕʰwɑŋ tɕʰy tɕʰɥœ tɕʰɥɛn tɕʰyn
ɕ
x ɕa ɕaɪ ɕɑʊ ɕan ɕɑŋ ɕoʊ ɕʊŋ ɕɤ ɕei ɕən ɕəŋ ɕi ɕja ɕjɑʊ ɕjɛ ɕjoʊ ɕjɛn ɕin ɕiɑŋ ɕiŋ ɕjʊŋ ɕu ɕwa ɕwɔ ɕwaɪ ɕweɪ ɕwan ɕwən ɕwɑŋ ɕy ɕɥœ ɕɥɛn ɕyn
ʈʂ
zh ʈʂa ʈʂaɪ ʈʂɑʊ ʈʂan ʈʂɑŋ ʈʂoʊ ʈʂʊŋ ʈʂɤ ʈʂei ʈʂən ʈʂəŋ ʈʂz̩ ʈʂja ʈʂjɑʊ ʈʂjɛ ʈʂjoʊ ʈʂjɛn ʈʂin ʈʂiɑŋ ʈʂiŋ ʈʂjʊŋ ʈʂu ʈʂwa ʈʂwɔ ʈʂwaɪ ʈʂweɪ ʈʂwan ʈʂwən ʈʂwɑŋ ʈʂy ʈʂɥœ ʈʂɥɛn ʈʂyn
ʈʂʰ
ch ʈʂʰa ʈʂʰaɪ ʈʂʰɑʊ ʈʂʰan ʈʂʰɑŋ ʈʂʰoʊ ʈʂʰʊŋ ʈʂʰɤ ʈʂʰei ʈʂʰən ʈʂʰəŋ ʈʂʰz̩ ʈʂʰja ʈʂʰjɑʊ ʈʂʰjɛ ʈʂʰjoʊ ʈʂʰjɛn ʈʂʰin ʈʂʰiɑŋ ʈʂʰiŋ ʈʂʰjʊŋ ʈʂʰu ʈʂʰwa ʈʂʰwɔ ʈʂʰwaɪ ʈʂʰweɪ ʈʂʰwan ʈʂʰwən ʈʂʰwɑŋ ʈʂʰy ʈʂʰɥœ ʈʂʰɥɛn ʈʂʰyn
ʂ
sh ʂa ʂaɪ ʂɑʊ ʂan ʂɑŋ ʂoʊ ʂʊŋ ʂɤ ʂei ʂən ʂəŋ ʂz̩ ʂja ʂjɑʊ ʂjɛ ʂjoʊ ʂjɛn ʂin ʂiɑŋ ʂiŋ ʂjʊŋ ʂu ʂwa ʂwɔ ʂwaɪ ʂweɪ ʂwan ʂwən ʂwɑŋ ʂy ʂɥœ ʂɥɛn ʂyn
ʐ
r ʐa ʐaɪ ʐɑʊ ʐan ʐɑŋ ʐoʊ ʐʊŋ ʐɤ ʐei ʐən ʐəŋ ʐz̩ ʐja ʐjɑʊ ʐjɛ ʐjoʊ ʐjɛn ʐin ʐiɑŋ ʐiŋ ʐjʊŋ ʐu ʐwa ʐwɔ ʐwaɪ ʐweɪ ʐwan ʐwən ʐwɑŋ ʐy ʐɥœ ʐɥɛn ʐyn
ts
z tsa tsaɪ tsɑʊ tsan tsɑŋ tsoʊ tsʊŋ tsɤ tsei tsən tsəŋ tsʐ̩ tsja tsjɑʊ tsjɛ tsjoʊ tsjɛn tsin tsiɑŋ tsiŋ tsjʊŋ tsu tswa tswɔ tswaɪ tsweɪ tswan tswən tswɑŋ tsy tsɥœ tsɥɛn tsyn
tsʰ
c tsʰa tsʰaɪ tsʰɑʊ tsʰan tsʰɑŋ tsʰoʊ tsʰʊŋ tsʰɤ tsʰei tsʰən tsʰəŋ tsʰʐ tsʰja tsʰjɑʊ tsʰjɛ tsʰjoʊ tsʰjɛn tsʰin tsʰiɑŋ tsʰiŋ tsʰjʊŋ tsʰu tsʰwa tsʰwɔ tsʰwaɪ tsʰweɪ tsʰwan tsʰwən tsʰwɑŋ tsʰy tsʰɥœ tsʰɥɛn tsʰyn
s s sa saɪ sɑʊ san sɑŋ soʊ sʊŋ sei sən səŋ sja sjɑʊ sjɛ sjoʊ sjɛn sin siɑŋ siŋ sjʊŋ su swa swɔ swaɪ sweɪ swan swən swɑŋ sy sɥœ sɥɛn syn

Special Spelling Exceptions
Vowel Omission

{bo, po, mo, fo} are actually pronounced like they end in {uo}

All the words ending in {iu} are actually pronounced like they end in {iou}
All the words ending in {ui} are actually pronounced like they end in {uei}
All the words ending in {un} are actually pronounced like they end in {uen}
Fake Initials When the initial sound is an {i} , {y} is used as the first letter
When the initial sound is a {u} , {w} is used as the first letter
When the initial sound is a {ü} , {yu} is used as the first letter
Pronounciation Rules The i in {bi, pi, mi, di, ti, ni, li, ji, qi, xi} is similar to the {ee} sound in the English word {bee}
The i in {zhi, chi, shi, ri} requires the speaker to curl their tongue a bit.
The i in {zi, ci, si} feels like it is half-way between the other two {i} sounds.
Treatment of ü Most syllables with a {ü} are simplified and written with a {u} . The exceptions are {nü, nüe, lü, lüe}